English
aqzbanner.jpg
anquanzhen01.jpg
anquanzhen02.jpg
anquanzhen03.jpg

产品概述

一次性使用末梢采血针,简称“安全采血针”能最大限度的避免医护工作者在采集血样的操作中被感染的可能性,多种规格的刺穿深度,适合多种血量采集的需求,尤其适合于血糖测试的血样采集。

 

 

anquanzhen.png

产品特点

安全        伽马射线辐照灭菌,五年有效期      /      保护帽开启前,针尖完全密闭      /      针头自动回缩,避免交叉感染

微痛        针芯定位准确,刺入皮肤深度稳定,发射过程抖动小      /      产品发射时接触皮肤面积小,采血位置准确

便捷        外形精巧,携带方便

规格齐全        产品规格多样,可满足大部分末梢采血的要求。      /      21G、23G、26G、28G、30G

anquanzhen04.jpg

    

正确使用方法

qqzsy01.jpg
qqzsy02.jpg
qqzsy03.jpg